Tilstandsrapport

TilstandsrapportEn tilstandsrapport er en del af Huseftersynsordningen. Huseftersynsordningen er en ordning der har eksisteret siden 1. januar 1996, og har til formål at beskytte køber og sælger mod problemer med skader på fast ejendom, i forbindelse med køb og salg.

Et huseftersyn består af tre dele, én tilstandsrapport, én energimærkning samt én elinstallationsrapport. Tilstandsrapporten samt elinstallationsrapporten er frivillige, men nødvendige for at kunne tegne en ejerskifteforsikring. Man tegner en ejerskifteforsikring, for at ansvarsfraskrive sig sit sælgeransvar, ved salg af ejendomme. Energimærkningen er lovpligtig og en god indikator for den energimæssige stand en bygning har.

En tilstandsrapport er et vigtigt redskab ved salg af private boliger så som, sommerhuse, andelsboliger og ejerlejligheder. Rapporten siger samlet set noget om bygningens fysiske tilstand, samt om den pågældende bygnings tilstand er ringere, end tilstanden af tilsvarende intakte bygninger, af samme alder.

Tilstandsrapporten starter med en bygningsbesigtigelse, som typisk udføres 1 til 2 dage efter, at den er bestilt hos os.

Hvem udarbejder tilstandsrapporter?

Tilstandsrapporter skal udarbejdes af en beskikket byggesagkyndig. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan beskikke den bygningsagkyndige, hvis han/hun opfylder kravene i § 4 i bekendtgørelse om huseftersynsordningen.

Tilstandsrapporten er sælgers ansvar.

Tilstandsrapporten er frivillig, men hvis sælger vil gøre brug af huseftersynsordningen, er det sælgers ansvar at fremlægge en gyldig tilstandsrapport, ved salg af en ejendom. Som udgangspunkt er det derfor også sælger selv, der bestiller rapporten hos den bygningssagkyndige.

Gyldighed og priser på tilstandsrapporter.

En tilstandsrapport er gyldig i seks måneder.

Hos hurtig Hussyn koster en tilstandsrapport følgende:

– Boliger på 0 m² – 299 m² koster kr. 4.650.

– Boliger på 299 m² – 500 m² koster kr. 5.650.

Der er rabatpris ved køb af en pakke med alle tre rapporter (Tilstandsrapport, Energimærke og Elinstallationsrapport).

– Pakkepris for alle tre rapporter for boliger på 0 m² – 299 m² koster kr. 7.950.

– Pakkepris for alle tre rapporter for boliger på 299 m² – 500 m² koster kr. 10.950.

Vi hos Hurtig Hussyn har prisgaranti. Vi giver endda yderligere 5% rabat, end den billigste pris du har fundet.

Vær opmærksom på, at det oftest er dyrere at bestille dit huseftersyn, igennem et forsikringsselskab.