Kontakt os
31 55 00 14

Tæthedsundersøgelse

Ydelser - Tæthedsundersøgelse/ Blowerdoor test

Ydelser – Tæthedsundersøgelse/ Blowerdoor test


Ydelser: I bygningsreglementet bliver der stiller krav til kontrol af utætheder i bygningers klimaskærme. Bygninger skal bl.a. udsættes for et over- eller undertryk, hvorved utætheder i klimaskærmen vil blive afsløret.

Lufttæthed og bygningers energiforbrug hænger nøje sammen. Utætte huse har et større energiforbrug end tætte huse.
Husets klimaskærm “ydre skal”, skal være så tæt, at den øvre grænse for luftskifte ikke overstiger 1,5 l/s pr. m2 opvarmet etageareal ved en trykprøvning med 50 Pa over- eller undertryk i bygningen.

Bygningers ind- og udsivning kontrolleres ved en såkaldt “Blowerdoor test” eller med andre ord en tæthedsundersøgelse. Tæthedsundersøgelsen består af en nylondug, der monteres i et eksisterende dørhul, og der indsættes en blæser – en såkaldt blower der laver et over-/undertryk.

Med et avanceret computerprogram laves en serie målinger af såvel inde- som udetryk. Programmet kan herefter beregne luftskiftet i bygningen og dermed bygningens tæthed eller mangel på samme.

Når huset er tryktestet med et tilfredsstillende resultat, udarbejdes en rapport der kan anvendes som dokumentation til myndigheder, købere, .m.m.

Du kan ringe eller skrive til Hurtig Hussyn for et tilbud på en tæthedsundersøgelse i dit hus.